Rövid történeti áttekintés

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pathologiai Intézet (régi nevén Kórbonctani Intézet) 1921-ben létesült.

Első igazgatója Orsós Ferenc volt, aki egyben az egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetét is vezette. Az intézet tudományos munkája érdekes, ritka kazuisztikák feldolgozására szorítkozott (tüdőpathologia, gerincbetegségek, daganatpathologia), illetve Orsós (akit a Magyar Tudományos Akadémia is tagjává választott) sokat foglalkozott az n. h. vitalis reakció problémáival. Volt az egyetem rektora és az orvoskar dékánja is. 14 évig volt intézetvezető.

Rövid átmeneti periódus után Borsos Nachtnébel Ödön került a vezetői székbe, mintegy 8 évre. Az oktatás és a rutin diagnosztikai munka mellett a neuropathologia, a vesepathologia és a daganatpathologia témakörében folyt tudományos munka.

Újabb rövid átmenet után (1947-ben) Kellner Béla lett az intézet új igazgatója, aki megteremtette a korszerű experimentalis pathologiai kutatómunka alapjait. Intenzív kutatás kezdődött a daganatok progresszióját, a cytostaticumok hatását, a sebgyógyulás kérdéseit vizsgálták. Kellnert is tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia.

Az intézet következő igazgatója Endes Pongrác lett (1954-1978), aki először a rutin diagnosztikus munka színvonalát emelte meg, majd a renin-angiotenzin rendszer morfológiájával (juxtaglomerularis apparatus, mellékvese kéreg) foglalkozó, nemzetközi ismertségre is szert tevő munkacsoportot szervezett. Megjelentek az intézetben a modern pathomorphologiai vizsgálatokhoz szükséges műszerek. Néhányan huzamosabb külföldi tanulmányútra mehettek, tudományos fokozatok születtek. Számos kórház proszektúrájára Endes tanítványok kerültek vezető beosztásba. Az intézetben alakult egy nyirokcsomópathologiával foglalkozó munkacsoport. Endes megszerezte az Akadémiai Doktori fokozatot és megírta 5 kiadást megért és ma is klasszikusnak számító „Pathologia” című tankönyvét.

Endes utódja Gomba Szabolcs lett (1978-1998), aki az oktatás és rutin diagnosztika színvonalának őrzése mellett tovább vitte a renin-angiotensin rendszerre vonatkozó kutatásokat. Megjelentek az intézetben az immunhisztokémiai technikák, majd kezdett formálódni egy molekuláris pathologiai laboratórium. Számos orvos ment 1-2 éves külföldi tanulmányútra. Többen tudományos fokozatot szereztek. Gomba dr. 6 évig volt az orvosegyetem oktatási rektorhelyettese.

A következő igazgató Nemes Zoltán (1998-2007), aki a nyirokcsomók pathologiája témakörből szerezte meg az Akadémiai Doktori fokozatot. Cytopathologiai diagnosztikus laboratóriumot létesített, valamint beállította a molekuláris pathologiai diagnosztikához szükséges methodikákat. Kétnyelvű kórszövettani gyakorlati tankönyvet írt. Molnár Péter dr. a neuropathologia terén végzett kutatásai kapcsán Akadémiai Doktori fokozatot szerzett.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pathologiai Intézet  igazgatója 2007. közepétől Méhes Gábor, akinek érdeklődési területe a hematológiai betegségek pathologiája és genetikai háttere, valamint a digitális képfeldolgozás szövettani alkalmazásai.

Counter

  • Látogatók száma: 541,791

Belépés