Kórboncolás

 

A elhunyt beszállítása a Pathologiai Intézetbe

A elhunytakat két lábcédulával ellátva az egyetem klinikai egységeiből temetkezési vállalat szállítja a Pathologiai Intézetbe. A kórházon kívül elhalálozott betegek beszállítását az AKSD végzi.

 

A boncolás szükségességének meghatározása

A klinikai illetve a klinikán kívül elhaltak esetében a halált megállapító orvos a Pathologiai Intézetbe eljuttatja az epikrízis kivonatát, amely tartalmazza a elhunyt személyi adatait, korábbi betegségeit, utolsó felvételének időpontját, a megállapított diagnózisokat, vizsgálati eredményeket és a feltételezett halálokot. Az epikrízis végén az orvosnak nyilatkoznia kell arról, hogy kívánja-e a boncolás elvégzését vagy az alapbetegség és a halálok tisztázott volta miatt ettől eltekint. Az epikrízisben leírtak alapján, az esetlegesen felmerülő igazságügyi vonatkozás esetén a bonctermi felelős szakorvos konzultál az Életvédelmi Osztály illetékesével arról, hogy szükséges-e az igazságügyi boncolás.

 

A boncolás során talált elváltozások megbeszélése

A boncolás befejezését követően szükség esetén kerül sor az eset megbeszélésére a elhunyt mellett a kezelőorvos, a boncoló orvos és egy konzulens szakorvos jelenlétében.

 

Boncjegyzőkönyv

A boncolás során talált elváltozások alapján meghatározott diagnózisok leírása és az eset összefoglaló véleménye, továbbá a boncolási szövettani vizsgálat eredménye, a szervsúlyok és esetlegesen még élőben elvégzett szövettani vizsgálatok eredménye kerül leírásra a boncjegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv tartalmazza a elhunyt személyi adatait, a felvétel, a halál és a boncolás időpontját, a klinikai diagnózisokat, a beküldő intézmény megnevezését, az esetmegbeszélésen részt vevő orvos, a boncolást végző orvos és a konzulens szakorvos nevét.

 

Hamvasztás és boncolás mellőzése:

Az ezzel kapcsolatos részletes információkat az „Ügyintézés -> elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés” menüpont alatt találja.

Counter

  • Látogatók száma: 541,862

Belépés