Hematopatológia

 
 
A vérképző- és az immunrendszer betegségeivel, szöveti és sejtes elváltozásaival mára a patológia speciális ága, a hematopatológia foglalkozik. Erre a nem csak a jellegzetes eltérések, hanem a mintavétel és az alkalmazott módszerek miatt is szükség van. Utóbbi miatt korszerű hematopatológiai diagnosztika elsősorban megfelelő felkészültségű centrumokban történhet.
 
A vérképzés zavarait, a csontvelői eredetű rosszindulatú daganatokat, leukémiákat a csontvelő és a
vér együttes vizsgálata után lehet diagnosztizálni. A perifériás vér és a csontvelőkenet, a csontvelő
aspirátum vagy biopszia (Yamshidi-biopszia) mikroszkópos vizsgálatán túl, az áramláscitometriának,a citokémiai (myeloperoxidáz, NASD, Berlini-kék, retikulin festés) módszereknek, az immunhisztokémiának, genetikai és egyes molekuláris vizsgálatoknak (transzlokációk kimutatása FISH módszerrel, klonalitás vizsgálat PCR-rel) egyaránt nagy jelentősége van.
 
A nyirokrendszer (nyirokcsomó, lép, thymus, tonsillák és egyéb mucosa asszociált nyirokszövet, bőr) igen kiterjedt, szinte valamennyi szervben, testtájon képződhetnek gyulladásos vagy daganatos elváltozások. Sebészi kimetszés után a jellegzetes morfológiai, immunfenotípus és genetikai háttér alapján malignus lymphomák számos formája különíthető el, ezek kezelése is nagyon eltérő, megfelelő esetben immunterápia vagy a teljes gyógyulást ígérő őssejttranszplantáció is szóba jön.
Az egyes kategóriák szövettani azonosítása ezért kiemelkedő jelentőségű. Erre immunhisztokémiai
panelek szolgálnak, melyek esetenként akár 10 feletti immunfestést is jelentenek a végleges diagnózisig. A fixálatlan állapotban beérkező nyirokszövetekből citológiai és genetikai vizsgálatokhoz lenyomatok készülnek és minden alkalmas esetben fagyasztva archíválás is történik molekuláris feldolgozás céljából.
 
A DE KK Pathologiai Intézetében működő hematopatológiai labor az intézet igazgatójának, Dr. Méhes Gábornak a vezetése alatt áll. A laboratóriumban évente kb. 1000 speciális eset vizsgálata történik, a készített metszetek száma eléri a tízezres nagyságrendet. A beküldők a DE KK klinikáin
túl elsősorban Észak-Kelet Magyarország kórházai közül kerülnek ki, de a labor kiterjedt országos és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.
 
Vizsgálati minták beküldése a klinikai MedSol rendszeren keresztül, vagy a beteg és a kezelőorvos
adatait tartalmazó kísérőlevéllel történhet az intézet címére.

Counter

  • Látogatók száma: 541,862

Belépés