Vizsgakövetelmények

 

A kurzus és a vizsgára bocsátás feltételei - Általános Orvostudományi Kar

Megengedett hiányzások száma, pótlásaA gyakorlatokról az első, valamint a második félévben 2 hiányzás engedélyezett (szövettan es boncterem együtt). Az igazolatlan gyakorlatokat azonos héten lehet pótolni.

Index aláírása: Amennyiben a hallgató a megengedettnél több gyakorlatot igazolatlanul mulaszt, annak az indexe nem kerül aláírásra.

Évközi számonkérés: A félév végén bonctermi gyakorlati vizsga és minimum kérdésekből álló teszt mindkét félévben, melyek feltételei a szóbeli vizsgára kerülésnek. Az írásbeli vizsga során előre kiadott kérdésbankból feltett tesztkérdésekre kell választ adni. Első félévben 10 kérdés az első féléves kérdésekből, a második félévben 4 kérdés az első, és 6 kérdés a második félév kérdéseiből. Az írásbelit az a vizsgázó teljesíti, aki a kérdések legalább 70%-ára helyes választ ad meg.A gyakorlati vizsga a boncteremben történik, és az előforduló szervpreparátumok szóbeli demonstrációjára és differenciáldiagnosztikájára irányul.

Vizsga típusai, részei: Félévkor kollokvium, év végén szigorlat. A vizsgák anyaga az előirt es ajánlott tankönyvek, valamint az előadások anyaga. A vizsgák (A,B, ill. C vizsgák) 2 lépcsőből állnak: hisztopatológiai es szóbeli tételek. A vizsga az előre kiadott tételek es metszetek ismertetéséből áll. Az első félévben a hallgatók 3 tételt kapnak az I. féléves tananyagból, valamint egy első féléves oktatási metszet mikroszkópos értékelését kell elvégezni. A második félév végén a hallgatók egy első féléves, es két második féléves tételt kapnak, valamint 1-1 metszetet mindkét félév anyagából.Bármely részállomás elégtelen eredménye (hisztopatológia, szóbeli tételek) a vizsga befejezését jelenti. A vizsgát attól a résztől kell ismételni, amelynek teljesítése nem sikerült. Az érdemjegy javítása céljából ismételt vizsga valamennyi részletét újra kell teljesíteni.

Forrás: ÁOK Kari Tájékoztató 2011-2012

http://www.aok.unideb.hu/hu/oktatas_kari_tajekoztato.htm

 

____________________________________________________

 

kurzus és a vizsgára bocsátás feltételei - Fogorvostudományi Kar

Megengedett hiányzások száma, pótlásaA gyakorlatokról az első, valamint a második félévben 2 hiányzás engedélyezett (szövettan es boncterem együtt). Az igazolatlan gyakorlatokat azonos héten lehet pótolni.

Index aláírása: Amennyiben a hallgató a megengedettnél több gyakorlatot igazolatlanul mulaszt, annak az indexe nem kerül aláírásra.

Évközi számonkérés: A félév végén bonctermi gyakorlati vizsga és minimum kérdésekből álló teszt mindkét félévben, melyek feltételei a szóbeli vizsgára kerülésnek. Az írásbeli vizsga során előre kiadott kérdésbankból feltett tesztkérdésekre kell választ adni. Első félévben 10 kérdés az első féléves kérdésekből, a második félévben 4 kérdés az első, és 6 kérdés a második félév kérdéseiből. Az írásbelit az a vizsgázó teljesíti, aki a kérdések legalább 70%-ára helyes választ ad meg.A gyakorlati vizsga a boncteremben történik, és az előforduló szervpreparátumok szóbeli demonstrációjára és differenciáldiagnosztikájára irányul.

Vizsga típusai, részei: Félévkor kollokvium, év végén szigorlat. A vizsgák anyaga az előirt es ajánlott tankönyvek, valamint az előadások anyaga. A vizsgák (A,B, ill. C vizsgák) 2 lépcsőből állnak: hisztopatológiai es szóbeli tételek. A vizsga az előre kiadott tételek es metszetek ismertetéséből áll. Az első félévben a hallgatók 3 tételt kapnak az I. féléves tananyagból, valamint egy első féléves oktatási metszet mikroszkópos értékelését kell elvégezni. A második félév végén a hallgatók egy első féléves, es két második féléves tételt kapnak, valamint 1-1 metszetet mindkét félév anyagából.Bármely részállomás elégtelen eredménye (hisztopatológia, szóbeli tételek) a vizsga befejezését jelenti. A vizsgát attól a résztől kell ismételni, amelynek teljesítése nem sikerült. Az érdemjegy javítása céljából ismételt vizsga valamennyi részletét újra kell teljesíteni.

Forrás: ÁOK Kari Tájékoztató 2011-2012

 

http://www.aok.unideb.hu/hu/oktatas_kari_tajekoztato.htm

 

Counter

  • Látogatók száma: 541,791

Belépés