Szövettani vizsgálatok

 

Minden élő egyénből eltávolított szövetet kórszövettani vizsgálatnak kell alávetni, mely alkalmas arra, hogy biztosítsa a szövetekben kialakult elváltozások felismerését. Kivételt képeznek a kötelező vizsgálat alól a fogak, és élettani terhesség esetén a placenta.  Ezzel a vizsgálattal lehet megállapítani a kialakult elváltozás jellegét, kiterjedését és az esetleges áttétek lehetőségét.  A beküldött anyagok rendkívül változatosak lehetnek. 

 

A mintát a kórszövettani vizsgálatkérő lappal együtt, általában már formalinban fixálva küldik a Pathologiai Intézetbe. A formalin használata hosszú időn keresztül megőrzi a fixált szövetek szerkezetét. A beérkezett anyagot a vizsgálatkérő lap adatai alapján, a minta jellege és jelölése szerint asszisztens azonosítja.

 

  

Szövettani vizsgálatra küldött anyagok típusai

  • Kis biopsziák:

Ide tartoznak az endoszkópos vizsgálatok (gastroscopia, colonoscopia, bronchoscopia) során eltávolított minták, a tűbiopsziás szövethengerek (tüdő, máj, vese, prostata, emlő), a szájsebészeti, fül-orr-gégészeti illetve bőrkimetszések és excizionális biopsziák.

  • Műtéti resectios anyagok

A műtéti resectiós anyagok legnagyobb szerepe a tumor diagnosztikában van, de bizonyos nem tumoros betegségek (pl. vese-, máj-, interstitialis tüdőbetegségek, bőrbetegségek) esetén is fontos a szövettani diagnosztika.

 

 Indítás  

 

A patológus éles késsel, pengével kivágja a szövettani beágyazásra, mikroszkópos vizsgálatra kerülő területeket.

A szövettani feldolgozás első lépése a minta indítása. Az indítás során az orvos leírja a beérkezett minta főbb jellemzőit, nagyságát, a benne felismerhető szöveteket, szerveket, szervrészleteket, elváltozásokat, megfigyeli azok felszínét, színét, szerkezetét, állományát, majd éles késsel, pengével kivágja a Indított szövetminták kazettában elhelyezveszövettani beágyazásra, mikroszkópos vizsgálatra kerülő területeket. Az optimális feldolgozás érdekében ezek meghatározott nagyságúak.

Az indító orvos rögzíti a feldolgozásra kivágott szövetblokkok és kazetták számát, a maradék szövetminta státuszát és az anyag fixált vagy fixálatlan jellegét is.

 

 

 

 

 

Szükség esetén az orvos tusfestést alkalmazhat a kimetszési szélek megítélésére, és kérheti speciális eljárások, például zsírfestés vagy dekalcinálás alkalmazását. Utóbbi esetekben az asszisztens az adott mintát külön kazettába helyezi, amelyen feltünteti a kórszövettani számot és az eljárás típusát is. A fixálatlan, „friss” szövetmintákat tartalmazó kazettákat másik, formalin tartalmú edényben tárolják a következő napi indításig.

A szövetminta festése a resectiós szélek megítéléséhez

 

Paraffinba ágyazás és kiöntés

 

Ahhoz, hogy a vizsgálatra kapott mintából szövettani diagnózis felállítására alkalmas metszet legyen, a fixálás és a makroszkópos vizsgálat során történő kimetszés után további, átlagosan 24 órás feldolgozási folyamatra van szükség. A szövetbeágyazás során történik a szövetekből a víz elvonása, majd a minta kiöntése paraffinnal, mely a szövetet megkeményíti, és azt metszhetővé teszi.

 

 

Automata ágyazógép

 

 

 

Automata kiöntő gép (balra), illetve a folyamat további részei

 

 

 

Metszetkészítés

 

 

  A formába öntött paraffinblokk metszése mikrotom segítségével történik. A mikrotomokkal egyenletes, 2-5 um vastagságú metszetek készíthetők, melyeket ezután az tárgylemezre kell felvinni.Ez a készülék alkalmas igen vékony sorozatmetszetek készítésére is. A kész metszeteket egy vízfürdő segítségével terítik fel az előkészített  tárgylemezre gyűrődésmentesen. 

 

 

 

Mikrotom (jobbra), illetve vízfürfdő a metszetek gyűrődésmentes felviteléhez a tárgylemezekre (balra)

 

A metszetekben lévő szöveteket a mikroszkópos értékelhetőség érdekében különböző festékekkel, festékkombinációkkal kezelik. A patológiában rutinszerűen minden esetben először hematoxilin-eozin (HE) festés készül. Amennyiben az elváltozás diagnózisa nem lehetséges a szokványos haematoxilin és eozin festéssel, szükséges lehet további, speciális festések alkalmazása (PAS, alciánkék, van Gieson, Giemsa, Tsiebel, Grocott). A helyes diagnózis felállításához illetve tumorok prognosztikai markereinek vizsgálatához szükséges lehet immunhisztokémiai vizsgálatok végzése. Bizonyos elváltozások esetében a diagnózis nem is állítható fel e vizsgálatok nélkül.

A megfestett metszetek fedésére tizedmilliméter vastagságú fedőlemez használatos. A fedés biztosítja a metszetek állagának, színének hosszú távú megőrzését. Mindezen lépésekhez automatizált berendezések állnak rendelkezésre.

 

 

 

Hematoxylin-eozin festésre alkalmas automata berendezés (balra), illetve automata fedőgép (jobbra)

 

 

Mikroszkópos vizsgálat

 

Mikroszkóp

A mikroszkópos vizsgálat során az orvos áttekinti a kórszövettani vizsgálati kérőlapon szereplő adatokat, a klinikai információkat, a klinikus által feltett kérdést, és a makroszkópos leírást. A vizsgálat során meghatározásra kerülnek a normális szövetek, illetve az elváltozás elhelyezkedése, struktúrája, és környezethez való viszonya, a sejtek jellege és tulajdonságai is. A szövettani vizsgálatot végző orvos kijelölheti azon szövetblokkokat, melyekből speciális festést, immunhisztokémiai vizsgálatot, és „pótindítást” indikál. Lehetőség van a vizsgálatot kérő orvossal történő személyes megbeszélésre is, mely szintén fontos alkotóeleme lehet a pontos diagnózis kialakításának.

 

 

 

A továbbiakban egy-egy jóindulatú (balra), illetve egy-egy rosszindulatú (jobbra) elváltozást mutatunk be Prof. Dr. Nemes Zoltán gyűjteményéből.

 

Hydradenoma vulvae (balra) - jóindulatú elváltozás, illetve carcinoma planocellulare penis (jobbra) -rosszindulatú elváltozás. 

 

 

Prof. Dr. Nemes Zoltán gyűjteményéből: balra: Naevus naevocellularis dermo-epidermalis; jobbra: Melanoma malignum nodularis typus

 

 

 

 

 

 

 

Naevus naevocellularis dermo-epidermalis (balra) - jóindulatú elváltozás, illetve melanoma malignum nodularis typus  (jobbra) - rosszindulatú elváltozás.

(A képek Prof. Dr. Nemes Zoltán tulajdonát képezik.)

 

 

 

Immunhisztokémia

 

Automata berendezés immunhisztokémiai vizsgálatokhoz

 

Amennyiben differenciáldiagnosztikai problémák merülnek fel, a fentebb már említett immunhisztokémiai eljárások kerülhetnek alkalmazásra. Bemutatjuk a vizsgálat működási elvét, az ehhez használt automata berendezést, illetve több vizsgálati eredményt is.

 

 

 

 

 

Az immunhisztokémiai (IHC) markervizsgálatok célja

Az immunhisztokémiai vizsgálat során meghatározott szöveti antigének kimutatása történik szövettani metszetben antigén- antitest specifikus kötődésének felhasználásával a histogenesis megállapítására, a primer tumor helyére való következtetésre, a metasztázisok kimutatására, a malignitás fokának meghatározása, prognosztikai faktorok meghatározására, illetve terápiás útmutatás céljából is.

 

 

Carcinoma metastasisok kimutatása immunhisztokémiai vizsgálattal (Dr. Dezső Balázs anyagából)

 

                                                    

 S-100 pozitivitás melanoma malignum esetében.

 

 

Intraoperatív diagnosztika: gyorsfagyasztásos szövettan

 

A módszer kiemelt jelentőségű a folyamat dignitásának eldöntésében, a resectios vonal tumormentességének meghatározásában, a nyirokcsomó metastasisok azonosításában, illetve a műtét kiterjesztésének szükségességét illetően. Az intraoperatív gyorsfagyasztásos vizsgálathoz fiziológiás sóoldatba itatott gézlapok közé helyezve kell azonnal a pathologiai osztályra juttatni a mintát. A vizsgálathoz előzetes telefonos egyeztetés szükséges.

 

 

 

 Kórszövettani lelet 

 

A hisztopatológiai diagnosztikai munka összegzése a kórszövettani lelet. Tartalmazza a beteg adatait, a klinikai információkat, a makroszkópos és mikroszkópos leírást, a diagnózist, illetve egy megjegyzés, vagy vélemény rovatot, melyben a patológus kitérhet a differenciáldiagnosztikai problémákra, esetlegesen a prognózisra, illetve terápiás javaslatot is tehet.

 

 

Archiválás a pathologiában

 

A beküldött anyagok tartalékát lefóliázva, sorba rendezve tartalékoljuk, és a a beágyazott blokkokat archiváljuk.  A leletek kinyomtatott példányát a vizsgálatkérő lappal együtt bekötve tároljuk, de ezek  elektronikus formában is rögzítésre kerülnek. Számos esetben fotódokumentációt is készít az Intézet, illetve digitális formában is rögzít egyes metszeteket.

A végleges lelet kiadása után a metszeteket tároló szekrénybe helyezik, ahol azok a kórszövettani esetszám sorrendjében találhatók. A kész metszeteket 5 évig kell tárolni, míg a szövetblokkokat a törvényi előírásoknak megfelelően 30 évig őrzi meg az Intézet, így lehetőséget biztosít évek eltelte után is további vizsgálatok elvégzésére.

Letölthető dokumentum(ok)Méret
KÓRSZÖVETTANI VIZSGÁLATKÉRŐ LAP114.49 KB

Counter

  • Látogatók száma: 541,791

Belépés