Neuropathológia

Bevezetés                               A Tanszék weboldala: www.neuropathology.hu

A Neuropathologiai Tanszék a Pathologiai Intézet szerves része. A tanszékvezető neuropathologus szakorvos (Dr. Hortobágyi Tibor, PhD, FRCPath, EFN) mellett szakorvosjelölt (Dr. Csonka Tamás), nappali tagozatos PhD hallgató (Murnyák Balázs) dolgozik a tanszéken. Majer Réka PhD hallgató a Pszichiátriai Klinikán és a Neuropathológiai Tanszéken megosztott témavezetéssel végzi nappali PhD tanulmányait. Dr. Csonka Tamás a tanszék levelező PhD hallgatója.

A Neuropathologiai nem önálló Tanszék alapítása 2011 júniusában történt. Dr. Hortobágyi Tibor nemzetközileg ismert diagnosztikus és kutató neuropathologus 2012 januárjától nyert pályázatával vezetői megbízást. Mellette az intézetben kiváló és törekvő fiatal orvosok és kutatók dolgoznak. Céljuk, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában magas szintű diagnosztikus és szakmai neuropathologiai ellátást nyújtsanak a betegek számára.

Kutatás és oktatás

A Neurpathologiai Tanszék munkatársai nemzetközi kutatásokban vesznek részt: felnőttkori és gyermek agytumorok, neurodegeneratív, cerebrovascularis és neuromuscularis betegségek területén. Szoros együttműködés épült ki a Tanszék és a Neurológiai Klinika Neuropathológiai Laboratóriuma, illetve az Idegsebészeti Klinika Agytumor Szövetbankja között.

A Tanszék kiemelt oktatási célja az általános orvos, valamint fogorvostan hallgatók graduális képzése. Mindemellett hangsúlyt fektet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ neuropathologus, pathologus, neurologus, idegsebész és pszichiáter rezidenseinek és szakorvosjelöltek posztgraduális képzésére. Előzetes egyeztetéseket követően más intézmények hallgatói és dolgozói számára is neuropathologiai képzési lehetőséget kínál. Képzésük rendszeres előadások és egyszemélyes megbeszélések sorozatából épül fel. PhD hallgatók oktatása, témavezetése szintén fontos tanszéki feladat.

A kurzusokkal és továbbképzésekkel kapcsolatos további információért keresse fel a tanszék munkatársait az alábbi elérhetőségeken.

Diagnosztikus munka

A diagnosztikus munka alapjaelőkészítés illetve a metszetek kiértékelése - megegyezik az általános pathologiai technikákkal.

  • Központi és perifériás idegrendszer mintáinak makroszkópos vizsgálata és leírása
  • Reprezentatív szövetblokkok kivágása, fixálása, paraffinba ágyazása, majd metszése
  • Rutin hematoxilin-eosin, valamint speciális festések
  • Immunhisztokémiai, valamint immunfluorescens festések
  • In situ hibridizációs technikák
  • Liquor és ciszta bennék cytológiai vizsgálata
  • Szükség esetén molekuláris/genetikai vizsgálatok
  • Elektronmikroszkópia

Az eljárások a Pathologiai Intézet laboratóriumaiban kerülnek elvégzésre.

Konzultációs vizsgálatok széles spektrumát kínálja az intézeti Tanszék: agybiopszia (tumoros és nem tumoros esetek), izombiopszia, poszt-mortem neuropathologiai, valamint forenzikus neuropathológiai vizsgálatok..

Konzultációs anyagok speciális feldolgozásával és elküldésével kapcsolatban további információért keresse fel a tanszék munkatársait az alábbi elérhetőségen: hortobagyi@med.unideb.hu.

Counter

  • Látogatók száma: 541,862

Belépés