Aktuális információk / Recent information 2017.09.12.

 
Debreceni Egyetem, Klinika KözpontPathologiai Intézet
 
University of Debrecen, Medical Centre, Department of Pathology

 
 
2017/18. tanév I. szemeszter ütemterv:
 
1. Bonctermi szóbeli vizsga:         6. szorgalmi hét
2. Bonctermi szóbeli vizsga:        15. szorgalmi hét
Írásbeli vizsga:                                13. szorgalmi hét
Szövettani írásbeli vizsga:            15. szorgalmi hét
 
 
A bonctermi vizsgák a gyakorlatok időpontjában, az írásbeli vizsgák a harmadik emeleti oktatótermekben, később megadott időpontokban lesznek megtartva.
 
szövettani metszetek elérhetősége:
szükséges: neptun kód és hozzá tartozó jelszó
 
Előadások, egyéb oktatási segédanyagok:
megfelelő kurzus felvételéhez kurzuskód: patho01
 
 
2017/18. tanév I. szemeszter vizsgaidőszak:
 
Adott típusú vizsgát a vizsgaidőszakon belül csak adott intervallumban van lehetőség teljesíteni
 
„A” vizsga:                                          1-4. vizsgahét
„B” vizsga                                           2-5. vizsgahét
„C” vizsga                                           3-6 (7). vizsgahét
 
 
 
 

2017/18. I. semester schedule:

1. Autopsy practical exam:      6th week
2. Autopsy practical exam:      15th week
Pathology test:                           13th week
Histology test:                            15th week

Autopsy exams are scheduled at the regular time of autopsy practice.

Other exam’s proper time are going to be scheduled later in the semester.  

 

Histological slides available:
http://histopractice.med.unideb.hu/casecenter/
required: neptun code and associated password

Lectures, educational materials:
https://elearning.med.unideb.hu/course/index.php?categoryid=104
Course code: patho01

2017/18. I. Semester - exam period:

All type of oral presentation exams are planned to be scheduled in given weeks of exam period.


"A" Exam                                        1-4. exam week
"B" Exam                                        2-5. exam week
"C" Exam                                        3-6 (7). exam week

 
 
_______________________________________________

 

 

 
Kedves fogorvostan-hallgatók!
Dear denstistry faculty students!
 
 

A szigorlati tételsor elérhető a ez alábbi linken.
The list of titles can be downloaded from this link.
 
 
Kedves általános orvostan hallgatók!
 
 
Az "Oktatás" -> "Vizsgakövetelmények" -> "Tételek" menüpont alatt letölthető a továbbra is aktuális tételsor
 
 
A 2. félévi előadások listája és a metszetsor elérhető a honlapon!
______________________________________
 
 
 
 
Kérünk Benneteket, hogy a "Bonctermi viselkedés szabályai" című dokumentumot olvassátok el, és ahhoz tartsátok is Magatokat!
 
A honlap helyes megjelenítéséhez a Microsoft Windows beépített böngészői szükségesek.

 

Dear general medicine students!

 


You may view your list of abscences on the bulletin board of the Department of Pathology.

Please note that it is not possible to check the sheets of your participation yet.

Discussion on you absences will be available on 20th May, 8-9 AM in the Conference room of the Department of Pathology.  

 

 

The current valid list of titles is available under the "Education" -> "Exam requirements"-> "Exam topics" menu. 

 

The list of Pathology Lectures and slides for the 2nd semester are available on the webpage.

 

 

______________________________________

 

We kindly ask you to read the document called "Rules of behaviour in the autopsy room", and stick to it's rules! 

 Built-in browsers from Microsoft Windows are necessary to view the webpage properly.

 

Counter

  • Látogatók száma: 541,862

Belépés