Elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés

 

Kérjük a legközelebbi hozzátartozót, vagy törvényes képviselőt, hogy a halálesetről kapott értesítést követően a kezelőorvossal beszélje meg a haláleset körülményeit, valamint a boncolás kérdését.

A hatályos egészségügyi törvény szerint a kórházban elhaltakat kórbonctani vizsgálatnak kell alávetni a hiteles dokumentáció (Halottvizsgálati bizonyítvány) kiállítása céljából. Ez alól kivételes esetben el lehet tekinteni.
 

Boncolás mellőzése:

A) Klinikai elhunytak mellőzési kérelme

Amennyiben az elhunyt betegsége még életében kellően igazolható volt, a halála ismert ok miatt következett be, és a boncolástól nem várható új megállapítás, a boncolás mellőzhető. A boncolás csak a kezelőorvos, a kórboncnok és az orvos igazgató együttes egyetértése, illetőleg a hozzátartozó írásos nyilatkozata mellett mellőzhető, mely szükséges nyilatkozatot az arra jogosult hozzátartozónak az osztályon kell kitölteni. Amennyiben a boncolás mellőzhető, a Halottvizsgálati bizonyítvány már az osztályon kitöltésre kerül.


B) Városi elhunytak mellőzési kérelme

Amennyiben az elhunyt betegsége még életében klinikai/kórházi zárójelentés, kórszövettani lelet, háziorvosi vélemény alapján igazolható volt, a halála ismert ok miatt következett be, és a boncolástól nem várható új megállapítás, a boncolás mellőzhető. A boncolás csak a kórboncnok és az orvos igazgató együttes egyetértése, illetőleg a hozzátartozó írásos nyilatkozata mellett mellőzhető, mely szükséges nyilatkozatot az arra jogosult hozzátartozónak a Pathologiai Intézet Kegyeleti Ügyintézési helyiségében kell kitölteni. Amennyiben a boncolás mellőzhető, a Halottvizsgálati bizonyítvány a Pathologiai Intézetben kerül kitöltésre 

 

Tennivalók a Pathologiai Intézetben:

Az osztályon, vagy az elhunyt tartózkodási helyén átvett Halottvizsgálati bizonyítványt az átvételt követően, ügyintézési időben mihamarabb le kell adni a Kegyeleti Ügyintézői Irodában. Az adatok egyezőségének ellenőrzése, illetőleg az egészségügyi információs rendszerben történő adatfelvétel érdekében az elhunyt TAJ kártyájának leadása is szükséges, mely az ügyintézést követően a többi dokumentummal együtt minden esetben visszaadásra kerül.

Ügyintézés ideje: munkaidőben 9:00-14:00 között

Ügyintézés helye: Pathologiai Intézet alagsora, Kegyeleti Ügyintézési Iroda (az intézettel szemben állva a jobb oldalon)


Amennyiben a boncolás elvégzése indokolt, a Halottvizsgálati bizonyítvány csak ennek megtörténte után kerül kitöltésremelyet követően az anyakönyvezés és a temetés folyamata elindítható.
Felhívjuk figyelmüket hogy ha az eltemettetésre kötelezett személy jogszabályi előírásnak megfelelően a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételét k övető 8. napig a holttest temetésre való elszállításáról nem gondoskodott, a Pathologia Intézet köteles kezdeményezni a közköltséges temetést az illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál 

 

Halottvizsgálati bizonyítvány kiadásának időpontja:

A hosszas várakozás és az ebből adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a Halottvizsgálati bizonyítvány átvételének időpontjáról ügyfélfogadási időben telefonon érdeklődjenek. Tel.: 52/255 272

 

Halottvizsgálati bizonyítványok átvételéhez szükséges iratok:

  • - a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • - ha temetkezési vállalkozó végzi az ügyintézést: eredeti meghatalmazás az elhunyt  
  • hozzátartozójától, rokonsági fok igazolásával, 2 tanú aláírásával, személyes adatok közlésével
  • - nem közeli hozzátartozó esetén (végrendelet, eltartási szerződés másolat, stb.)
  •  - a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája,
  • - az ügyintézéssel kapcsolatos költségek befizetése számla ellenében (lásd alul)

Elhunyt ruhájának leadása:A boncmester a ruházatot  hétfőtől péntekig 10-12 óra között veszi át.

Hamvasztásos temetés esetén:

A Pathologiai Intézetbe be kell hoznia 1 db lepedőt, vagy pizsamát, vagy azt a ruházatot, amiben szeretné (igény esetén teljes ruházat), hogy az elhunytat a boncmester a hamvasztásra előkészítse.

Koporsós temetés esetén:

A Pathologiai Intézetbe be kell hoznia azt a ruházatot, amiben szeretné, hogy az elhunytat a boncmester a temetésre előkészítse. Ezt leltár szerint átveszik Öntől és gondoskodnak a holttest felöltöztetéséről, valamint igény esetén a temetésre való felkészítésről.

 

Az elhunytat a hozzátartozó a Pathologiai Intézetben a temetés előtt megtekintheti:

Hétfőtől péntekig 10-12 óra között, egyszeri alkalommal a megtekintő helyiségben.

Mivel ez az osztály fokozottan fertőzés veszélyes terület, itt a hozzátartozó csak üvegablakon keresztül búcsúzhat el az elhunyttól.

A megtekintés időpontját minden esetben egyeztetni kell a boncmesterrel.

Fényképezni, felvételt készíteni szigorúan tilos!

 

Hűtés:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a 34/1999. (IX.24) BM-EüM-IM értelmében az elhunyt után hűtési díjat számítunk fel.

Hűtési alapdíj: 10.000 Ft + ÁFA.

Az alapdíjon felül, azaz 5 napot meghaladó hűtés esetén 1.200,-Ft/nap + ÁFA hűtési pótdíj fizetése szükséges.

A befizetésről minden esetben a B. 13-372/V/PM vagy a B-13-373/V/PM számú készpénzfizetési számla kerül kiállításra. A szigorú számadású bizonylat szabályszerű kitöltése a mindenkori kegyeleti adminisztrátor feladata. A szolgáltatások árát (halott kezelés, hűtés) a Pathologiai Intézetben az ügyintézés helyén kell kifizetni.

Végtisztességre felkészítés: Az elhunytak kegyeleti előkészítését külön megállapodás - amely a DEOEC és az illetékes gazdasági társaság között jött létre - alapján az intézet boncmesterei végzik.

Végtisztességre történő felkészítés díja (koporsós temetés, ill. hamvasztás esetén is):

12.600,- Ft + ÁFA.

 A hozzátartozói befizetésről a vállalkozónak számlaadási kötelezettsége van, amely bizonylat szabályszerű kitöltése is a szolgáltatást nyújtó feladata. Az egyéb szolgáltatásokra (hajnyírás manikűr, balzsamozás stb.) külön díjtételek vonatkoznak.

Az elhunyt elszállítása a kórházból csak felöltöztetett állapotban történhet. Az egészségügyi törvény halottakkal foglalkozó fejezete kimondja, hogy a boncolás utáni helyreállítás a kórház feladata, azonban a halott hűtéséért, a temetési szertartásra való felkészítésért külön térítési díj kérhető.
 

Szállítással kapcsolatos ügyintézés:

Tel: 30/697-2663 , H-P: 6-12 óra között

 

Boncolási jegyzőkönyv kiadása: szerdai napokon, 11-12 óra között

A halottvizsgálati bizonyítványok átvételének időp óráigontjáról, ill. a boncjegyzőkönyv lezárásának megtörténtéről a kellemetlenségek elkerülése érdekében az ügyintézést megelőzően telefonon (52/255-272) érdeklődjenek!

Ügyintézés helye: Pathologiai Intézet alagsora

A jegyzőkönyvek a boncolást követően kb. 8 hét elteltével kerülnek lezárásra.

Boncolási jegyzőkönyv átvételéhez szükséges iratok:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. § 11 bekezdése alapján a boncolási jegyzőkönyv hiteles másolatának kiadása térítésköteles. A jegyzőkönyv kiadás közeli hozzátartozó, vagy az elhunyt törvényes megbízottjának részére történik, melyhez szükséges iratok:

  • - közeli hozzátartozó saját személyigazolványa és lakcímkártyája,
  • - ügyintézés költsége 3000 Ft (bruttó) (átvételéről bizonylat kerül kiállításra).

A boncjegyzőkönyv lezárásának megtörténtéről a kellemetlenségek elkerülése érdekében az ügyintézést megelőzően telefonon (52/255-272) érdeklődjenek!

 

Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!

Őszinte együttérzéssel: a Pathologiai Intézet munkatársai

Letölthető dokumentum(ok)Méret
TÁJÉKOZTATÓ ELHUNYTAK HOZZÁTARTOZÓI RÉSZÉRE.pdf314.63 KB

Counter

  • Látogatók száma: 534,151

Belépés