Elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés

 

Kérjük a legközelebbi hozzátartozót, vagy törvényes képviselőt, hogy a halálesetről kapott értesítést követően a kezelőorvossal beszélje meg a haláleset körülményeit, valamint a boncolás kérdését.

A hatályos egészségügyi törvény szerint a kórházban elhaltakat kórbonctani vizsgálatnak kell alávetni a hiteles dokumentáció (Halottvizsgálati bizonyítvány) kiállítása céljából. Ez alól kivételes esetben el lehet tekinteni.
 

Boncolás mellőzése:

A) Klinikai elhunytak mellőzési kérelme

A kórboncolás mellőzésére a betegségből eredő, egyértelműen tisztázott halálesetnél van lehetőség, ha az elhunyt kezelőorvosa, a hozzátartozó, és a patológus egyetért abban, hogy az eset tisztázott, a kórboncolástól további lényeges megállapítás nem várható és azt írásban rögzíti. Ha a három érintett közül bárki a kórboncolás mellett dönt, attól eltekinteni nem lehet.


B) Városi elhunytak mellőzési kérelme

Amennyiben az elhunyt betegsége még életében klinikai/kórházi zárójelentés, kórszövettani lelet, háziorvosi vélemény alapján igazolható volt, a halála ismert ok miatt következett be, és a boncolástól nem várható új megállapítás, a boncolás mellőzhető. A boncolás csak a kórboncnok és az orvos igazgató együttes egyetértése, illetőleg a hozzátartozó írásos nyilatkozata mellett mellőzhető, mely szükséges nyilatkozatot az arra jogosult hozzátartozónak a Pathologiai Intézet Kegyeleti Ügyintézési helyiségében kell kitölteni. Amennyiben a boncolás mellőzhető, a Halottvizsgálati bizonyítvány a Pathologiai Intézetben kerül kitöltésre 

 

Tennivalók a Pathologiai Intézetben:

Az osztályon, vagy az elhunyt tartózkodási helyén átvett Halottvizsgálati bizonyítványt az átvételt követően, ügyintézési időben mihamarabb le kell adni a Kegyeleti Ügyintézői Irodában. Az adatok egyezőségének ellenőrzése, illetőleg az egészségügyi információs rendszerben történő adatfelvétel érdekében az elhunyt TAJ kártyájának leadása is szükséges, mely az ügyintézést követően a többi dokumentummal együtt minden esetben visszaadásra kerül.

Ügyintézés ideje: munkaidőben 9:00-14:00 között

Ügyintézés helye: Pathologiai Intézet alagsora, Kegyeleti Ügyintézési Iroda (az intézettel szemben állva a jobb oldalon)


Amennyiben a boncolás elvégzése indokolt, a Halottvizsgálati bizonyítvány csak ennek megtörténte után kerül kitöltésremelyet követően az anyakönyvezés és a temetés folyamata elindítható.
Felhívjuk figyelmüket hogy ha az eltemettetésre kötelezett személy jogszabályi előírásnak megfelelően a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételét k övető 8. napig a holttest temetésre való elszállításáról nem gondoskodott, a Pathologia Intézet köteles kezdeményezni a közköltséges temetést az illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál 

 

Halottvizsgálati bizonyítvány kiadásának időpontja:

A temetés intézéséhez szükséges dokumentum a halottvizsgálati bizonyítvány hozzátartozói példánya, amit a Pathológiai osztályon adunk ki a kórboncolást, vagy annak mellőzését követően. A temetés időpontja csak ezután kerülhet beállításra. Kérjük, addig ezzel kapcsolatban ne intézkedjenek!

A hosszas várakozás és az ebből adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a Halottvizsgálati bizonyítvány átvételének időpontjáról ügyfélfogadási időben telefonon érdeklődjenek. Tel.: 52/255 272

 

Halottvizsgálati bizonyítványok átvételéhez szükséges iratok:

  • - a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • - ha temetkezési vállalkozó végzi az ügyintézést: eredeti meghatalmazás az elhunyt  
  • hozzátartozójától, rokonsági fok igazolásával, 2 tanú aláírásával, személyes adatok közlésével
  • - nem közeli hozzátartozó esetén (végrendelet, eltartási szerződés másolat, stb.)
  •  - a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája,
  • - az ügyintézéssel kapcsolatos költségek befizetése számla ellenében (lásd alul)

Elhunyt ruhájának leadása:A boncmester a ruházatot  hétfőtől péntekig 10-12 óra között veszi át.

Hamvasztásos temetés esetén:

A Pathologiai Intézetbe be kell hoznia 1 db lepedőt, vagy pizsamát, vagy azt a ruházatot, amiben szeretné (igény esetén teljes ruházat), hogy az elhunytat a boncmester a hamvasztásra előkészítse.

Koporsós temetés esetén:

A Pathologiai Intézetbe be kell hoznia azt a ruházatot, amiben szeretné, hogy az elhunytat a boncmester a temetésre előkészítse. Ezt leltár szerint átveszik Öntől és gondoskodnak a holttest felöltöztetéséről, valamint igény esetén a temetésre való felkészítésről.

 

Az elhunytat a hozzátartozó a Pathologiai Intézetben a temetés előtt megtekintheti:

Mivel ez az osztály fokozottan fertőzés veszélyes terület, itt a hozzátartozó csak üvegablakon keresztül búcsúzhat el az elhunyttól.

A megtekintés időpontját minden esetben egyeztetni kell a boncmesterrel.

Fényképezni, felvételt készíteni szigorúan tilos!

 

Végtisztességre felkészítés

Végtisztességre való felkészítést a Pathologia boncmesterei, mint szolgáltatók a Debreceni Egyetemmel kötött szolgáltatási szerződés szerint vállalkozásban végzik.

A holttest kegyeleti felkészítése magában foglalja az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítást, mosdatást, a koporsós vagy hamvasztásos temetéshez leadott ruházatba való öltöztetést. Az egyéb szolgáltatásokra (hajnyírás, hajfestés, sminkelés, manikűr, balzsamozás stb.) külön díjtételek vonatkoznak.
 

Szállítással kapcsolatos ügyintézés:

Tel: 30/697-2663 , H-P: 6-12 óra között

 

Boncolási jegyzőkönyv kiadása: szerdai napokon, 11-12 óra között

A jegyzőkönyvek a boncolást követően kb. 8 hét elteltével kerülnek lezárásra.

Boncolási jegyzőkönyv átvételéhez szükséges iratok:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. § 11 bekezdése alapján a boncolási jegyzőkönyv hiteles másolatának kiadása térítésköteles. A jegyzőkönyv kiadás közeli hozzátartozó, vagy az elhunyt törvényes megbízottjának részére történik, melyhez szükséges iratok:

  • - közeli hozzátartozó saját személyigazolványa és lakcímkártyája,

A boncjegyzőkönyv lezárásának megtörténtéről a kellemetlenségek elkerülése érdekében az ügyintézést megelőzően telefonon (52/255-272) érdeklődjenek!

 

Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!

Őszinte együttérzéssel: a Pathologiai Intézet munkatársai

Letölthető dokumentum(ok)Méret
TÁJÉKOZTATÓ ELHUNYTAK HOZZÁTARTOZÓI RÉSZÉRE.pdf314.63 KB

Counter

  • Látogatók száma: 541,791

Belépés